FRÅGOR & SVAR

Varför heter det Sverige 3.0?
Sverige 1.0 handlar om en tid där mångfalden i samhället inte nyttjades till sin fulla kapacitet. Sverige 2.0 är samtiden, där vi vet att våra olikheter skulle kunna tas vara på men vi har inte kunnat göra det på ett effektivt sätt. Vi bråkar om vem som har rätt och vem som har fel. Sverige 3.0 handlar om hur vi tillsammans kan arbeta med integration på ett effektivt sätt, genom att ta tillvara på allas kompetenser och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle. Sverige 3.0 är nästa uppdatering av programvaran Sverige.

Varför måste jag vara med i 12 timmar?
För att du ska kunna lära känna nya människor, skapa nya kontakter och få den hjälp du behöver är det viktigt att du är på plats hela dagen. När du och alla andra på eventet investerar dessa 12 timmar tillsammans skapas en trygg grupp som ger alla möjligheten att gå på djupet i olika frågor och övningar. När du anmäler dig finns även några deltagarkriterier du måste acceptera.

Vad är deltagarkriterier för någonting?
Punkter som alla som anmäler sig och närvarar på eventet har godkänt. Dessa finns för att skapa ett så tryggt och dedikerat event som möjligt.

  1. Jag åtar mig att vara med under de 12 timmarna som Sverige 3.0 pågår och bidra med min närvaro och fokus.
  2. Jag åtar mig att dela med mig av kunskap, nätverk, insikter och annat som behövs för att hjälpa andra deltagare
  3. Jag åtar mig att vara öppen för feedback, kritik, hjälp och stöd från andra deltagare
  4. Jag åtar mig att följa de principer och metoder som förberetts inför Sverige 3.0
  5. Jag åtar mig att kliva in med självdistans, humor och mjuk energi och inte ta mig själv eller någon annan på för stort allvar

Vem är välkommen?
Du som vill fördjupa dina idéer om integrationsarbetet och utveckla dem till någonting konkret. Detta gör du i samband med att du utökar ditt sociala och professionella nätverk.

Måste jag arbeta med integration för att delta?
Du behöver inte konkret arbeta med integration men du behöver ha ett intresse och en vilja om att vi vinner mer på att samarbeta och hjälpa varandra.

Varför integration?
Integrationsarbetet i Sverige är ingenting vi kan lämna åt våra myndigheter eller vår regering, det är någonting vi behöver göra tillsammans som samhällsmedlemmar. Genom att ta vara på våra olikheter, erfarenheter och kompetenser kan vi alla bidra till integration.

  • För att integration inte är en fråga om invandring eller etnicitet.
  • För att integration är en av de stora utmaningarna i vår tid.
  • För att integration är något som rör oss alla, därför bör pratas om, hjälpas åt med och skapas lösningar som innefattar fler än bara nyanlända, invandrare och asylsökande.
  • För att det just nu i Sverige behövs en samordning kring de initiativ, projekt, organisationer och myndigheter som arbetar med integration för att hjälpas åt, dra lärdomar och förstå hur de olika delarna hänger ihop.
  • För att prata om integration på ett sätt och med en metod som möjliggör komplexiteten frågan bär, genuint och nyfiket lyssnande och en möjlighet till samlärande och förståelse.

Varför ska jag delta på Sverige 3.0?
För att du har värdefulla idéer och tankar som du tillsammans med andra engagerade människor kan utveckla. Du deltar för att hjälpa och du är här för att få hjälp.

Hur löser jag mat under dagen och kvällen?
Lunchen är en härlig knytkalas där alla tar med sig någonting de vill bjuda på och på kvällen bjuds det på en fantastisk god middag.

Kostar det pengar att delta?
Nej, eventet är helt kostnadsfritt.

Hur deltar jag?
Genom att ansöka om deltagande när vi skickar ut ansökningar för eventet. Håll dig uppdaterad här på hemsidan och under hashtag #sv3rige.

 

%d bloggare gillar detta: